مشاوره

مشاوره :

- مشاوره در امر تولید ،  واردات و صادرات انواع خوراک و نهاده های دامی

- مشاوره در امر پرورش انواع دام ، طیور و آبزیان

- مشاوره در امر تاسیس و تجهیز آزمایشگاه ، کلینیک و مرکز مایه کوبی

- مشاوره در امر راه اندازی واحد بسته بندی فراورده های خام دامی  و فراورده های پروتئینی

- مشاوره در امر واردات انواع  دارو ، واکسن و مواد بیولوژیک

-  مشاوره و همکاری در امر برگزاری سمینارها ، همایشها و کنگره های علمی

- مشاوره در امر خرید و فروش واحد تولیدی و پرورشی

- مشاوره بهداشت مواد غذايي

مشاوره تعين عمر ماندگاري

مشاوره در نمونه برداری فراورده های دامی ،خوراک دام و نهاده های دامی

مميزي كارخانجات لبني ، كشتار گاه ها ،مراكز بسته بندي گوشت  و الايش دام ، طيور و ابزيان و كارخانجات خوراك

مشاوره در جهت استقرار سامانه هاي بهداشتي  مانندHACCP ,GMP و ارزيابي مخاطرات

مشاوره در واردات گوشت قرمز تازه و منجمد ، ابزيان ، خوراك دام و نهاده هاي خوراك

مشاوره در صادرات آبزيان، پاي مرغ و .....

مشاوره صادرات  و واردات به اتحاديه ارواسيا

مشاوره جهت پياده سازي الزامات صادرات به اتحاديه ارواسيا در كارخانجات و كارگاه  ها

مشاوره در اخذ پروانه و  مجوزهاي موافقت اصولي ،  تاسيس وبهره برداري، كشتار گاه ها ،مراكز بسته بندي گوشت  و الايش دام ، طيور و ابزيان و كارخانجات خوراك 

مشاوره در طراحي ، ساخت و خريد تجهيزات  دامداري ها ، كشتار گاه ها ،مراكز بسته بندي گوشت  و الايش دام ، طيور و ابزيان و كارخانجات خوراك

مشاوره در برگزاري دوره هاي آموزشي

مشاوره در اجراءو پیاده سازی  دستورالعمل هاي سازمان دامپزشكي كشور ، سازمان استاندارد و.......

 

- کارشناسی  رسمی دادگستری در رشته دامپروری و دامپزشکی

 

 

شماره های تماس:

Emain: info@gezal.org

0912-711-6833

0912-339-8891