حمل و نقل و برگشت

حمل بسته‌ی شما

بسته ها باید حداکثر (3 / سه) روز کاری پس از تایید پرداخت ارسال شوند.شما به هرنوع شیوه‌ی حمل را که انتخاب کنید شماره‌ی پیگیری مرسوله برای شما ارسال خواهد شد.