دام زنده هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.

زیرشاخه‎ها

 • دام زنده

  دام زنده

  گوسفند جهت قربانی تحت نظر دامپزشک بصورت لاشه تازه  و یا با قصاب و بازرس بهداشتی در خانه و محل کار

  گاوجهت قربانیتحت نظر دامپزشکبصورت لاشه تازه  و یا با قصاب و بازرس بهداشتی در خانه و محل کار

  پولت

  گوساله

  تلیسه

  سگ

  گربه

  خرگوش

  خوکچه هندی

  انواع پرندگان زینتی شامل طوطی ،مرغ عشق ،قناری ، مرغ مینا و ......

  انواع ابزیان زینتی

  اکواریوم