واردات و صادرات

تهیه پروفرم جهت واردات گوشت تازه و منجمد

تهیه پروفرم جهت واردات انواع آبزیان

صادرات گوشت مرغ ، بوقلمون ، شتر مرغ ، بلدرچین ، کبک و....

واردات گوشت تازه و منجمد

واردات  انواع آبزیان

واردات دارو،واکسن و مواد بیولوژیک

واردات مواد ، لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی

واردات نهاده های دامی

صادرات خوراک دام

واردات  انواع خوراک ،لوازم و تجهیزات  دامهای خانگی (...

تهیه پروفرم جهت واردات گوشت تازه و منجمد

تهیه پروفرم جهت واردات انواع آبزیان

صادرات گوشت مرغ ، بوقلمون ، شتر مرغ ، بلدرچین ، کبک و....

واردات گوشت تازه و منجمد

واردات  انواع آبزیان

واردات دارو،واکسن و مواد بیولوژیک

واردات مواد ، لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی

واردات نهاده های دامی

صادرات خوراک دام

واردات  انواع خوراک ،لوازم و تجهیزات  دامهای خانگی (پت شاپ )

صادرات پای مرغ

صادرات پودر گوشت

واردات خط کشتار و لوازم و تجهیزات دامداری

صادرات آبزیان

صادرات خاویار

صادرات زعفران

صادرات زیتون

صادرات محصولات کشاورزی

صادرات گیاهان دارویی

بیشتر

واردات و صادرات هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.